Zasady działania wentylacji mechanicznej

Wentylację mechaniczną traktuje się jako doskonalszy rodzaj wentylacji naturalnej zależnej od warunków atmosferycznych, której funkcjonowanie jest raczej przypadkowe. Zasadniczym komponentem są wentylatory dbające o przemieszczanie masy powietrza z miejsca na miejsce w jednostce czasu. Przyczynia się to do utworzenia systemu wentylacji wymuszonej, mechanicznej. Jaka jest zasada działania wentylacji mechanicznej?

Podstawa działania systemu wentylacji mechanicznej

Wentylacja mechaniczna wykorzystuje wentylatory przyczyniające się do transportu powietrza w czasie. Są one w stanie wytworzyć duże podciśnienie. Powietrze może przemieszczać się przewodami, które przebiegają w każdym kier

unku. Pojawia się tutaj jednak granica w postaci hałasu i oporu przepływu. Okazuje się ona zbyt duża przy przemieszczaniu się powietrza z prędkością przekraczającą 5 m/s. Dlatego wybiera się duże przekroje przewodów. Dzięki temu powietrze może poruszać się w nich z prędkością 3-4 m/s.

Wywiewny system wentylacji mechanicznej

Wentylacja mechaniczna może mieć charakter wywiewny. W takiej sytuacji uwzględnia się w nim wyłącznie wentylatory wyciągowe. Wysysają one powietrze z pomieszczeń, doprowadzając do powstania podciśnienia, które przyczynia się do tego, że powietrze może napływać w systemie wentylacji grawitacyjnej. Stanowi ona niejednokrotnie uzupełnienie systemu. Przykładem jest mechaniczny wyciąg kuchenny umożliwiający zwiększenie intensywności wymiany powietrza na czas gotowania. Uruchomienie pozwala na pozbycie się nadmiaru pary wodnej i przykrych zapachów. W celu osiągnięcia określonego rezultatu w łazienkach i ubikacjach montuje się wentylatory ścienne. Doskonałym sposobem pozwalającym na usunięcie powietrza poza budynek są kanały wentylacji grawitacyjnej.

Wróć do bloga