Wentylacja

Zadaniem wentylacji jest wymiana powietrza w pomieszczeniach. Jest to stosunkowo prosta instalacja, ale bardzo istotna i konieczna. Wszystkie pomieszczenia, a zwłaszcza te, w których przebywają ludzie, muszą mieć możliwość wymiany powietrza zużytego na świeże. Ma to zasadnicze znaczenie dla zdrowia i samopoczucie osób użytkujących pomieszczenia. Pozytywnie wpływa również na kondycję samego budynku, zapobiegając zawilgoceniom. Wydajnie działające instalacje wentylacyjne mają bardzo duże znaczenie w zakładach pracy i fabrykach, gdzie dostarczanie świeżego powietrza jest jednym z podstawowych warunków BHP.

Montaż wentylacji

Zajmujemy się montażem systemów wentylacyjnych. Dostarczamy niezbędne do budowy instalacji kanały wentylacyjne o prostokątnych przekrojach oraz kształtki wentylacyjne wykonane z blachy stalowej. Instalacje wymiany powietrza projektujemy i montujmy. Wykonujemy systemy wentylacyjne w mieszkaniach i domach oraz w biurach i całych budynkach. Jesteśmy w stanie zainstalować sprawnie działającą wentylację w obiektach specjalistycznych.

Wykonujemy wentylację w obiektach takich jak:
• baseny,
• sale operacyjne lub zabiegowe,
• drukarnie,
• malarnie,
• kuchnie
• inne pomieszczenia, które wymagają specjalistycznych warunków dotyczących wentylacji.

Zmodyfikowaną wersją klasycznej wentylacji jest wentylacja mechaniczna, czyli rekuperacja, o której możecie przeczytać w innej zakładce nasze oferty.