Rekuperacja

Zadaniem wentylacji jest usuwanie z pomieszczeń zamkniętych (biurowych, mieszkalnych itp.) powietrza zanieczyszczonego, a dostarczenie powietrza świeżego, czystego o określonej temperaturze, tzn. jego oczyszczenie i podgrzanie do wymaganej temperatury przed wprowadzeniem do pomieszczeń.

Wentylacja poprawia – zgodnie z wymaganiami organizmu ludzkiego – stan i skład powietrza poprzez jego wymianę w pomieszczeniu.

W związku z powyższym zalety wentylacji mechanicznej to między innymi:

 •  kontrolowana wymiana i prawidłowa cyrkulacja powietrza w
  poszczególnych pomieszczeniach (nawiew odpowiedniej ilości powietrza o
  pożądanych/zadanych parametrach, co gwarantuje dobre samopoczucie
  mieszkańców i odczucie komfortu cieplnego; wywiew odpowiedniej ilości
  powietrza z pomieszczeń, w których uwalniają się zanieczyszczenia i
  nieprzyjemne zapachy – kuchnia, łazienka - zapobieganie ich
  przedostawaniu się do innych pomieszczeń; usuwanie nadmiaru wilgoci
  poprzez wyciągi w pomieszczeniach "brudnych" typu łazienka, pralnia czy
  kuchnia );
 • w przypadku obecnego „szczelnego” budownictwa ( szczelna stolarka
  okienna, dobra izolacja budynku ), zapewnienie odpowiedniej ilości świeżego
  powietrza nawiewanego o odpowiedniej temperaturze;
 • na wypadek nagłej, niekontrolowanej emisji substancji szkodliwych, bądź
  uciąSliwych (np. zadymienie z kominka), moSliwość szybkiego przewietrzenia
  budynku;
 • czystość nawiewanego powietrza - w centralach wentylacyjnych stosuje się
  filtry zatrzymujące, w zaleSności od potrzeb i wymogów klienta,
  zanieczyszczenia stałe (nawet o bardzo małej średnicy – filtry dokładne).
  Jest to funkcja i zaleta wentylacji mechanicznej szczególnie doceniana przez
  alergików, zwłaszcza w okresie pylenia.

Wentylacja mechaniczna w porównaniu z wentylacją grawitacyjną eliminuje:

 •  wszelkie zaburzenia w wentylacji pomieszczeń – zwłaszcza w okresie
  zimowym w przypadku wentylacji grawitacyjnej bardzo często występuje
  zjawisko „odwróconego ciągu” - w wyniku nadciśnienia panującego na
  zewnątrz budynku ma miejsce niekontrolowany napływ zimnego powietrza
  zewnętrznego przez kanały wywiewne wentylacji grawitacyjnej;
 • ryzyko zawilgocenia budynku, zacieków na ścianach i wystąpienia pleśni –
  zapewnienie odpowiedniej wymiany i cyrkulacji powietrza w budynku
  gwarantuje, Se w miejscach ewentualnych nieszczelności przegród
  budowlanych, gdzie ciepło „ucieka”, nie wystąpi odkładanie się wilgoci.
  Ponadto zastosowanie systemu wentylacji mechanicznej w domach
  jednorodzinnych, obniża koszty inwestycyjne przy budowie domu i instalacji
  sanitarnych. Decydując się na wentylację mechaniczną, możemy
  zrezygnować z budowy komina, kupna droższych okien z otworami
  nawiewnymi, mikrowentylacją itp.

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła (rekuperacją), proponowana
przez naszą firmę, zapewnia:

 • mniejsze zapotrzebowanie na ciepło budynku (energia cieplna odzyskiwana
  z powietrza wywiewanego z pomieszczeń pokrywa część zapotrzebowania na
  ciepło budynku). W związku z tym maleją koszty budowy instalacji c.o. i
  koszty ogrzewania – wymagana jest mniejsza powierzchnia grzejników,
  mniejsza moc kotła itd.;
 • wysoki odzysk ciepła (ok.90%), które i tak byłoby bezpowrotnie tracone,
  wywiewane na zewnątrz wraz ze strumieniem powietrza zuSytego;
 • możliwość pełnej regulacji i kontroli parametrów powietrza tj. wydatek
  strumienia, temperatura, wilgotność, ciśnienie itp. ( przy zakupie centrali z
  systemem automatycznej regulacji);
  • łatwą obsługę
  • prostotę montażu
  • niskie koszty eksploatacji. W koszty eksploatacji wchodzi jedynie wymiana
   filtrów (raz na kwartał). ZuSycie energii elektrycznej przez rekuperator jest
   niewielkie (silniki wentylatorów na prąd stały).

Instalacja wentylacyjna do budynków jednorodzinnych oparta na systemowych rozwiązaniach Ned Air (przewody Tuboflex) umożliwia bezproblemowe użytkowanie. System rozdzielaczowy sprawia że konserwacja i ewentualne czyszczenie instalacji nie stanowi żadnego problemu – 100% instalacji nadaje się do czyszczenia.
Przewody Tuboflex dzięki swojej budowie można prowadzić zarówno w warstwach posadzki, sufitach podwieszanych, za ścianami kolankowymi, w skosach dachu.